• دانلود زیرنویس فیلم Swim 2021 – بلو سابتايتل

    دانلود زیرنویس فیلم Swim 2021 – بلو سابتايتل

    دانلود زیرنویس فیلم Swim 2021 نت‌فلیکس شروع به نمایش فیلم‌های اصلی کرد، سپس آمازون، و اکنون توبی نیز با Swim از این روند پیروی کرده است. اما با توجه به بودجه و فرمت رایگان آنها، انتظار The Irishman یا The Tomorrow War را نداشته باشید. این کوسه در فیلم خانه توسط The Asylum و کارگردان