• دانلود زیرنویس فیلم Cryo 2022 – بلو سابتايتل

    دانلود زیرنویس فیلم Cryo 2022 – بلو سابتايتل

    دانلود زیرنویس فیلم Cryo 2022 پنج نفر از اتاق های کرایو خود بیدار می شوند، اما بلافاصله مشخص می شود که چیزی درست نیست. کسی آنجا نیست که آنها را بررسی کند، یا به آنها بگوید که چقدر خواب بوده اند. حتی ناراحت کننده تر، آنها می توانند به یاد داشته باشند که آنها بخشی