• دانلود زیرنویس فیلم Day Zero 2022 – بلو سابتايتل

    دانلود زیرنویس فیلم Day Zero 2022 – بلو سابتايتل

    دانلود زیرنویس فیلم Day Zero 2022 به عنوان یک مرد قد بلند و عضلانی، ظاهر او احتمالاً برای سایر زندانیان ترسناک است، با این حال او روحیه ملایم و صلح آمیزی از خود نشان می دهد و برای جلوگیری از وارد شدن به دعواهای غیر ضروری، خویشتن داری می کند. با این حال، زمانی که