• آلودگی هوای تبریز و دست‌هایی که پیش گرفته‌می‌شوند تا پس نیفتند

    آلودگی هوای تبریز و دست‌هایی که پیش گرفته‌می‌شوند تا پس نیفتند

    ایسنا/آذربایجان شرقی سی و ششمین جلسه‌ی شورای اسلامی کلانشهر تبریز، روز دوشنبه ۱۳ دی، با حضور رئیس، اعضای شورای شهر، شهردار کلانشهر تبریز و مسئولین ذی ربط در بحث آلودگی تبریز در عمارت ساعت تبریز برگزار شد. رسول برگی رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز در ابتدای این جلسه اظهار کرد: ما باید به عنوان نمایندگان مردم شهر