• دانلود زیرنویس فیلم Intervention 2022 – بلو سابتايتل

    دانلود زیرنویس فیلم Intervention 2022 – بلو سابتايتل

    دانلود زیرنویس فیلم Intervention 2022  لورا گرین گیج، ترسیده و مطمئن نیست که کجاست از خواب بیدار می شود. در نهایت، او به کامپیوتر راه پیدا می کند و سرنخ هایی از اینکه کجا و کیست پیدا می کند. لورا از نوع نادر فراموشی رنج می برد که باعث می شود هر شب وقتی به