• نیازمند مطالعات دقیق برای عمق لایه لرزه‌ زا در خراسان جنوبی هستیم

    نیازمند مطالعات دقیق برای عمق لایه لرزه‌ زا در خراسان جنوبی هستیم

    ایسنا/خراسان جنوبی مسئول شبکه لرزه نگاری خراسان جنوبی وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران گفت: با وجود وقوع زلزله‌های مخرب در سطح استان متاسفانه مطالعات دقیق برای شناخت لایه‌های پوسته و عمق لایه لرزه‌ زا انجام نشده است. علی هاشمی گازار در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: از گسیختگی سطحی ثبت شده در زلزله زیرکوه به