• هشدار؛ افزایش غیرعادی «نمرات» دبیرستانیها در آزمون‌های غیرنهایی

    هشدار؛ افزایش غیرعادی «نمرات» دبیرستانیها در آزمون‌های غیرنهایی

    عکس تزئینی است. معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش در خصوص «افت تحصیلی دانش آموزان با ادامه آموزش‌های مجازی» هشدار داد. به گزارش ایسنا، رضوان حکیم‌زاده اظهار کرد: در پی شیوع کرونا و بحرانی شدن نظام‌های آموزشی در جهان و تعطیلی آموزش حضوری، آموزش‌ها در بستر فضای مجازی ادامه یافت و برای تعدادی از