کد خبر : 82395
تاریخ انتشار : چهارشنبه 10 نوامبر 2021 - 0:01

گوشه به گوشه ایران؛ محله «کوشمغان» سمنان

گوشه به گوشه ایران؛ محله «کوشمغان» سمنان

محله کوشمغان در قسمت غربی شهر سمنان، به همراه محله‌های زاوغان و کدیور سه محله بسیار کهن و قدیمی شهر را تشکیل می‌دهند که به روایت افراد بومی «محلات ثلاث» یا منطقه محلات نامیده می‌شوند. با توجه به آثار موجود، محله‌های مذکور از محله‌های بسیار کهن سمنان محسوب می‌شوند. «کوشمغان» یکی از محلات قدیمی و

محله کوشمغان در قسمت غربی شهر سمنان، به همراه محله‌های زاوغان و کدیور سه محله بسیار کهن و قدیمی شهر را تشکیل می‌دهند که به روایت افراد بومی «محلات ثلاث» یا منطقه محلات نامیده می‌شوند. با توجه به آثار موجود، محله‌های مذکور از محله‌های بسیار کهن سمنان محسوب می‌شوند. «کوشمغان» یکی از محلات قدیمی و در جنوب غربی شهر سمنان است که نام اصلی آن «کوشک مغان» بوده است. در گذشته بزرگان زرتشتی در این منطقه زندگی می‌کردند. قلعه‌ای باستانی به همین نام در این محله وجود دارد که صنیع الدوله در کتاب خود به وجود آتشکده‌ای در زیر آن نیز اشاره کرده است. احتمالا آتشکده آنان نیز در داخل قلعه بوده است به همین سبب این منطقه با نام کوشک مغان خوانده شده که بعدها به صورت کوشمغان تغییر یافته است و متأسفانه ساخت و سازها روی قلعه کوشمغان در نیم قرن اخیر آن را به نابودی کشانده است. قلعه کوشمغان در گذشته دارای یک خندق بوده است و مردم با استفاده از تخته پل وارد قلعه می‌شدند. در حال حاضر خندق اطراف قلعه تا حدودی سالم باقی مانده است. این قلعه در سال‌های اخیر به علت خرابکاری و سیل و باران تا حد زیادی از بین رفته است. قلعه تاریخی، چال خندق، آب‌انبار، تکیه، حمام قدیمی، خانه‌های تاریخی متعدد و… نیز که مربوط به صدها سال قبل و از دوره‌های مختلف تاریخی است در محله کوشمغان واقع شده است. حاشیه نشینی، فقر، اعتیاد و… از جمله مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی محله «کوشمغان» سمنان به شمار می‌آید که در سال‌های اخیر افزایش یافته است. همچنین با توسعه شهری، بخشی از بافت و معماری قدیمی در محله کوشمغان سمنان از خانه‌های قدیمی به آپارتمان تغییر پیدا کرده است.

 • همزمان با توسعه شهری، بخشی از بافت و معماری قدیمی در محله «کوشمغان» سمنان از خانه‌های قدیمی به آپارتمان تغییر پیدا کرده است.
 • «کوشمغان» یکی از محلات قدیمی جنوب غربی شهر سمنان است که نام اصلی آن «کوشک مغان» بوده است.
 • احتمالا آتشکده زرتشتیان نیز در داخل قلعه بوده است به همین سبب این منطقه با نام کوشک مغان خوانده شده که بعدها به صورت «کوشمغان» تغییر یافته است.
 • «کوشمغان» یکی از محلات قدیمی جنوب غربی شهر سمنان است که نام اصلی آن «کوشک مغان» بوده است.
 • هنوز بخش زیاد و قابل توجهی از بافت شهری در محله «کوشمغان» سمنان به صورت قدیمی و با خانه های تاریخی باقی مانده است.
 • هنوز بخش زیاد و قابل توجهی از بافت شهری در محله «کوشمغان» سمنان به صورت قدیمی و با خانه های تاریخی باقی مانده است.
 • هنوز بخش زیاد و قابل توجهی از بافت شهری در محله «کوشمغان» سمنان به صورت قدیمی و با خانه های تاریخی باقی مانده است.
 • چال خندق که قدمت آن به هزاران سال پیش بر می گردد در محله «کوشمغان» واقع شده است.
 • با توجه به آثار موجود، محله‌ی مذکور از جمله «کوشمغان» از محله های بسیار کهن سمنان محسوب می‌شود. قدمت برخی خانه‌ها در این محله سمنان به بیش از ۱۰۰ سال پیش بر می‌گردد.
 • با توجه به آثار موجود، محله‌ی مذکور از جمله «کوشمغان» از محله های بسیار کهن سمنان محسوب می‌شود. قدمت برخی خانه‌ها در این محله سمنان به بیش از ۱۰۰ سال پیش بر می‌گردد.
 • قلعه «کوشمغان» در گذشته دارای یک خندق بوده است و مردم با استفاده از تخته پل وارد قلعه می‌شدند. در حال حاضر خندق اطراف قلعه تا حدودی سالم باقی مانده است، این قلعه در سال‌های اخیر به علت خرابکاری و سیل و باران تا حد زیادی از بین رفته است.
 • در گذشته بزرگان زرتشتی در «کوشمغان» زندگی می کردند. قلعه ای باستانی به همین نام در این محله وجود دارد که صنیع الدوله در کتاب خود به وجود آتشکده ای در زیر آن نیز اشاره کرده است.
 • حاشیه نشینی، فقر، اعتیاد و ... از جمله مهمترین آسیب‌های اجتماعی محله «کوشمغان» سمنان به شمار می‌آید که در سال‌های اخیر افزایش یافته است.
 • هنوز بخش زیاد و قابل توجهی از بافت شهری در محله «کوشمغان» سمنان به صورت قدیمی و با خانه های تاریخی باقی مانده است.
 • حاشیه نشینی، فقر، اعتیاد و ... از جمله مهمترین آسیب‌های اجتماعی محله «کوشمغان» سمنان به شمار می‌آید که در سال‌های اخیر افزایش شده است.
 • با توجه به آثار موجود، محله‌ی مذکور از جمله «کوشمغان» از محله های بسیار کهن سمنان محسوب می‌شود. قدمت برخی خانه‌ها در این محله سمنان به بیش از ۱۰۰ سال پیش بر می‌گردد.
 • همزمان با توسعه شهری، بخشی از بافت و معماری قدیمی در محله «کوشمغان» سمنان از خانه‌های قدیمی به آپارتمان تغییر پیدا کرده است.
 • «کوشمغان» یکی از محلات قدیمی و در جنوب غربی شهر سمنان است که نام اصلی آن «کوشک مغان» بوده است در گذشته بزرگان زرتشتی در این منطقه زندگی می کردند
 • قلعه تاریخی، چال خندق با قدمت بیش از هزاران سال، آب‌انبار، تکیه، حمام قدیمی، خانه و خانه باغ های تاریخی متعدد، و... نیز که مربوط به صدها سال قبل و از دوره های مختلف تاریخی است در محله «کوشمغان» واقع شده است.
 • محله «کوشمغان» در قسمت غربی شهر سمنان، به همراه محله‌های زاوغان و کدیور سه محله بسیار کهن و قدیمی شهر را تشکیل می‌دهند که محلات یا به روایت افراد بومی « محلات ثلاث » نامیده می‌شوند.
 • اما هنوز بخش زیاد و قابل توجهی از بافت شهری در محله «کوشمغان» سمنان به صورت قدیمی و با خانه های تاریخی باقی مانده است.
 • با توجه به آثار موجود، محله‌ی مذکور از جمله «کوشمغان» از محله های بسیار کهن سمنان محسوب می‌شود. قدمت برخی خانه‌ها در این محله سمنان به بیش از ۱۰۰ سال پیش بر می‌گردد.
 • حاشیه نشینی، فقر، اعتیاد و... از جمله مهمترین آسیب های اجتماعی محله «کوشمغان» سمنان به شمار می آید که در سال های اخیر افزایش یافته است.
 • تکیه عمرانکوه و تکیه کوشمغان سمنان از جمله قدیمی‌ترین و مهمترین تکایای منطقه محلات سمنان محسوب می‌شود که در ایام ماه محرم میزبان عزاداران زیادی از نقاط مختلف شهر هستند.
 • حسینیه و تکیه «کوشمغان» یکی از قدیمی ترین و مهمترین تکایای شهر سمنان محسوب می‌شود.
 • محله «کوشمغان» در قسمت غربی شهر سمنان، به همراه محله‌های زاوغان و کدیور سه محله بسیار کهن و قدیمی شهر را تشکیل می‌دهند که محلات یا به روایت افراد بومی « محلات ثلاث » نامیده می‌شوند.
 • در سال های گذشته و به علت عدم توجه ویژه به این محله قدیمی، بخش زیادی از بافت قدیمی و تاریخی محله «کوشمغان» سمنان تخریب شده است
 • با توجه به آثار موجود، محله‌ی مذکور از جمله «کوشمغان» از محله های بسیار کهن سمنان محسوب می‌شود. قدمت برخی خانه‌ها در این محله سمنان به بیش از ۱۰۰ سال پیش بر می‌گردد.
 • قلعه تاریخی، چال خندق، آب‌انبار، تکیه، حمام قدیمی، خانه های تاریخی متعدد، و... نیز که مربوط به صدها سال قبل و از دوره های مختلف تاریخی است در محله «کوشمغان» واقع شده است.
 • حسینیه و تکیه «کوشمغان» یکی از قدیمی ترین و مهمترین تکایای شهر سمنان محسوب می‌شود.
 • با توجه به آثار موجود، محله‌ی مذکور از جمله «کوشمغان» از محله های بسیار کهن سمنان محسوب می‌شود. قدمت برخی خانه‌ها در این محله سمنان به بیش از ۱۰۰ سال پیش بر می‌گردد.
 • محله «کوشمغان» در قسمت غربی شهر سمنان، به همراه محله‌های زاوغان و کدیور سه محله بسیار کهن و قدیمی شهر را تشکیل می‌دهند که محلات یا به روایت افراد بومی « محلات ثلاث » نامیده می‌شوند.
 • محله «کوشمغان» در قسمت غربی شهر سمنان، به همراه محله‌های زاوغان و کدیور سه محله بسیار کهن و قدیمی شهر را تشکیل می‌دهند که محلات یا به روایت افراد بومی « محلات ثلاث » نامیده می‌شوند.
 • هنوز بخش زیاد و قابل توجهی از بافت شهری در محله «کوشمغان» سمنان به صورت قدیمی و با خانه های تاریخی باقی مانده است.
 • هنوز بخش زیاد و قابل توجهی از بافت شهری در محله «کوشمغان» سمنان به صورت قدیمی و با خانه های تاریخی باقی مانده است.
منبع:ایسنا

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
 • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.