• ایران برای مذاکره شرط دارد

    ایران برای مذاکره شرط دارد

    به گزارش حوزه احزاب خبرگزاری قارس، اسدالله بادامچیان دبیرکل حزب موتلفه اسلامی که در پایان نشست دبیران این حزب سخن می گفت، افزود: ایران لغو موثر تحریم ها را می خواهد و از آمریکا و کشورهای اروپایی مطالبه ی عمل به تعهداتشان را دارد. وی تاکید کرد: ایران در بیش از 40 سال تحریم، اثبات