• دانلود زیرنویس فیلم Splinter 2021 – بلو سابتايتل

    دانلود زیرنویس فیلم Splinter 2021 – بلو سابتايتل

    دانلود زیرنویس فیلم Splinter 2021 با ساعت پنجاه و پنج دقیقه، این ویژگی مختصر حس یک قسمت از مجموعه تلویزیونی گلچین را دارد. این در آن دسته از داستان نفرین قرار می گیرد که در آن یک بی گناه نسبتاً به لطف گناهان پدرش رنج می برد و میراث پوسیدگی او را درک می کند